Fysträning för hund OCH människa

 


 
Upp och hoppa

Friskvård och fysträning – För hund OCH människa

Många av oss är måna om våra hundars välbefinnande. Vi köper mat med omsorg, ser till att de får fysisk aktivitet och mental träning. Vi är ofta väldigt duktiga på att göra planering för att utvecklas i träningen vad gäller lydnad, spår, skydd, agility eller annan aktivitet. Men hur många har en strategisk plan för fysisk uppbyggnad inför tävling? Hur många har en förebyggande strategi för att undvika skador och fysiska formsvackor? Och sist men inte minst. Hur många av oss tar hand om oss själva tillräckligt väl för att behålla en god fysik och en generera en ökad livskvalitet? Den här kvällen handlar om just detta i kombination. Hund och människa i samspel. Hund och människa som blir aktiva tillsammans och som har roligt på vägen!


Mål

Målet för kvällen är att deltagaren ska få inspiration och konkreta tips och verktyg för att bedriva ett fysiskt utvecklingsarbete med sin hund och sig själva. Detta kommer gynna både prestationer men också öka välbefinnandet hos både hund och förare.


Innehåll

  1. Hundens anatomi, fysiologi och rörelseapparat

  2. Förberedelse, prestation och efterarbete

  3. Praktisk träning för dig och din hund

Förkunskapskrav
För denna dag krävs inga tidigare kunskaper inom friskvård, inga förberedda muskler och ingen utvecklad lungkapacitet. Målet för kvällen är att få upp ögonen för vikten av att komma igång, fortsätta och framför allt hitta glädjen till rörelse tillsammans med din hund. 

Föreläsare
Therese Palm - Friskvårdskonsult för hund, SBK-lärare och glad ägare av tre glada, friska och väldigt aktiva hundar. Tränar gärna crossfit och hinderbana. Älskar all rörelse som kan bedrivas utomhus med naturen som hjälpmedel.